Jdi na obsah Jdi na menu
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád sauny U kohouta

Vstup do saunysauna-04.jpg

1. Vstupem do prostoru sauny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů obsluhy sauny.
2. Osobám mladším 18 ti let je přístup do sauny povolen pouze v doprovodu plnoleté, zodpovědné osoby
3. Sauna je doporučena pouze po všech stránkách zdravým osobám a každý návštěvník absolvuje proces saunování na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
4. Zákaz vstupu do sauny a dalších prostor :
• Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem, bacilonosičům a  osobám zahmyzeným.
• Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
•  Osobám opilým nebo pod vlivem drog.
• Zvířatům.

Práva a povinnosti návštěvníků
1. Prostory sauny je třeba opustit včas, z důvodu přípravy sauny pro dalšího zákazníka
2. Klient, který si objedná saunu, je odpovědný za všechny další osoby v sauně.
3. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení sauny a při svém jednání dbát o bezpečnost vlastní i ostatních.
4. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nebere provozovatel odpovědnost
5. Návštěvníci prohřívárny musí upozornit obsluhu na případ, kdyby se někomu ze spolusaunujících prudce zhoršil zdravotní stav, případně vynést dotyčnou osobu ihned z prohřívárny. Při vlastních zdravotních potížích požádejte o pomoc sousedního návštěvníka nebo, pokud sami zvládnete, ihned opusťte prohřívárnu a informujte obsluhu..
6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení sauny a hradit škody nebo ztráty, které by byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení a vybavení sauny, tak na majetku ostatních osob.
7. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, lavicích a křeslech odpočívárny a lavicích šatny používá k podložení těla prostěradlo, ručník, nebo jiná vhodná textilie
8. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do sauny
9. Přání a stížnosti, týkající se provozu mohou návštěvníci uplatnit u provozovatele sauny
10. Při ztrátě nebo poškození klíču od skříňky v šatně bude vybrán poplatek ve výši 100 Kč.
11. Předměty nalezené v objektu sauny je nálezce povinen odevzdat obsluze.


Zásady správného saunování
1. Po vstupu do šatny se návštěvníci musí úplně svléknout (včetně sundání šperků a hodinek), odstranit make-up a do prostoru sauny vstupovat pouze s ručníky a hygienickými pomůckami.
2. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do samotné prohřívárny umýt mýdlem, osprchovat a následně osušit.
3. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení nebo ležení na lavicích v prohřívárně, odpočívárně a šatně používá k podložení těla ručník nebo jiná vhodná textilie. Není povoleno sedat nebo lehat přímo nahým tělem na dřevěné pryčny.
4. V prohřívárně se pohodlně usaďte nebo nejlépe ulehněte. Snažte se mít nohy ve stejné výšce jako tělo a hlavu, aby bylo celé tělo vystaveno stejné teplotě a vyčkejte, než se řádně zapotíte.
5. Pro pobyt v sauně se doporučuji chránit si hlavu proti přehřátí například saunovacím kloboukem
6. Po odchodu z prohřívárny se nejprve osprchujte, abyste ze sebe smyli pot, teprve poté dle chuti a potřeby se řádně ochlaďte ve sprše nebo v ochlazovacím bazénku.
7. Po ochlazení si můžete dopřát odpočinek nebo hned navázat na další pobyt v prohřívárně.
8. Prohřívání s pocením a následující ochlazování doporučujeme opakovat  dle osobních pocitů přibližně 2x až 4x, po dobu 8  až 15 minut.
9. Do sauny vždy vstupujte osušení.
10. Pobyt v prohřívárně by měl být vždy příjemný, při jakémkoliv zdravotním problému je nutné opustit prohřívárnu a informovat personál
11. Dbejte na přísun kvalitních tekutin, abyste doplnily vypocenou vodu a minerály.

Zakázané činnosti v sauně a dalších prostorů
1. je zakázáno chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
2. je zakázáno rušit klid ostatních návštěvníků
3. je zakázáno volat o pomoc bez příčiny
4. je zakázáno znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
5. je zakázáno kouřit v celém prostoru sauny
6. je zakázáno konzumovat vlastní potravin v sauně a dalších prostorách
7. je zakázáno konzumovat vlastní nápojů v sauně a dalších prostorách
8. je zakázáno vstupovat do sauny a odpočívárny  se žvýkačkou
9. je zakázáno vnášet do sauny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
10. je zakázáno vodit do sauny psy nebo jiná zvířata
11. je zakázáno neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci
12. je zakázáno z důvodu hygieny vody vstupovat do bazénu bez předchozího řádného osprchování
13.  je zakázáno z bezpečnostních a zdravotních důvodů skákat do ochlazovacího bazénku
14. je zakázáno používat jakékoliv holící přístroje
15. Je přísně zakázáno manipulovat s vytápěním, vzduchotechnikou, elektrickým a ostatním zařízením.

Vyloučení z návštěvy sauny
Ze sauny bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech saunu na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení bezpečnostní složky.

datum 30.04.2015